Servicii

consultanta ssm

Servicii SSM

Coordonare SSM șantiere mobile

detalii aici
 • Sunteti beneficiarul unui proiect de constructii si aveti nevoie de un Coordonator SSM pentru santierul Dvs pentru a indeplini cerintele minime ale HG 300/2006?

  Sunteti o firma de proiectare si aveti nevoie de intocmirea planului de securitate si sanatate pentru proiectele Dvs?

  Va oferim: Servicii de Coordonare SSM prin serviciu extern de prevenire si protectie astfel incat sa va conformati in totalitate HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate pe santierele temporare si mobile care stipuleaza ca obligativitate desemnarea unui coordonator de securitate si elaborarea planului de securitate si sanatate atat in faza de intocmire a proiectului cat si pe perioada executiei lucrarilor.

Serviciu Extern de Prevenire și Protecție

detalii aici
 • instructiuni si proceduri interne pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca;
 • decizii specifice (CSSM, persoana desemnata cu securitatea si sanatatea in munca, etc.);
 • stabilirea atributiilor si raspunderilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza în fisa postului;
 • tematica pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca;
 • programul anual de instruire-testare la nivelul întreprinderii si/sau unitatii;
 • planul anual de masuri si control in vederea eliminaruii factorilor de risc sau a corectarii lor pana la limitele admise prin lege pentru activitatile desfasurate;
 • evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;
 • stabilirea zonele care necesita semnalizare de securitate si sanatate în munca;
 • evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 • evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
 • lista interna de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie;
 • elaborarea clauzelor privind securitatea si sanatatea în munca pentru contractele de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori straini;
 • instruirea si informarea personalului in privinta problemelor de SSM;
 • controlul periodic la toate locurile de munca in scopul prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si informarea prin rapoarte scrise a beneficiarul cu privire la deficientele constatate si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
 • colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, medicul de medicina muncii, în vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
 • colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situatia în care mai multi angajatori îsi desfasoara activitatea în acelasi loc de munca;
 • actualizarea planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;
 • participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor legale;
 • întocmirea evidentelor accidentelor de munca conform competentelor legale;
 • urmarirea realizarii masurilor stabilite prin programele proprii de masuri si prin controalele efectuate de catre organele de stat abilitate;
 • participarea la controalele efectuate de catre organele de stat abilitate.

PSI – Cadru tehnic PSI

detalii aici
 • instructiuni si proceduri interne pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor din domeniul situatiilor de urgenta si prevenirea si stingerea incendiilor;
 • decizii specifice (responsabilitati, fumatul, cai de acces, permis de lucrul cu focul, echipa de interventie,etc.);
 • tematica pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca;
 • programul anual de instruire-testare la nivelul întreprinderii si/sau unitatii;
 • lista interna de dotare cu mijloace de interventie;
 • planul de interventie;
 • planuri de evacuare in caz de dezastru;
 • instruirea si informarea personalului in domeniul situatiilor de urgenta si a prevenirii si stingerii incendiilor;
 • controlul periodic la toate locurile de munca in scopul prevenirii incendiilor si informarea prin rapoarte scrise a beneficiarul cu privire la deficientele constatate si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
 • colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, în vederea coordonarii masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;
 • actualizarea planului de interventie, a planului de alarmare si a planului de evacuare;
 • urmarirea realizarii masurilor stabilite prin programele proprii de masuri si prin controalele efectuate de catre organele de stat abilitate;
 • participarea la controalele efectuate de catre organele de stat abilitate;
 • efectuarea exercitiilor de stingere;
 • efectuarea exercitiilor de evacuare in caz de dezastru.

Programe de instruire

detalii aici

Iron Safe Land, prin colaboratorii sai autorizati, va ofera o gama larga de programe de instruire sustinute de lectori cu experienta, profesionisti, programe ce sunt gindite / structurate pentru a asigura participantilor o cit mai buna intelegere a principiilor, metodelor si tehnicilor necesare desfasurarii unei activitati eficiente, crescand astfel beneficiile pe care le aduc organizatiei.

In contextul cresterii continue a concurentei si a competitivitatii, este esential ca o companie sa obtina performante optime din toate punctele de vedere, iar o forta de munca bine instruita si cu o buna cunoastere a sistemelor de management implementate in organizatia dumneavoastra va poate ajuta in obtinerea acestor performante.

Iron Safe Land

securitate si sanatate in munca

Contact

Sediu

Cluj

Mobile

0743055623